Başa Dön

Sanat İdeale Duyulan Özlem

blank

Sanat İdeale Duyulan Özlem

Okuma süresi 1 dakika

Anlam/Ahlaksal/Algı/Acımasızlık/Akıl/Ahenk/An/Amatör/Arayış/Atölye
Bilgilendirme/Bilinç/Bireysellik/Ben/Bellek
Çirkin/Çelişki/Çapraşıklık
Doğa/Deneyim/Duygu/Dramatik/Disiplin/Denge/Dinamizm/Dil
Estetik/Eylem/Enerji/Etki
Farkındalık/Felsefe/Faydalanmak/Form
Gerçek/Güzel/Görüntü/Gösterge/Gerilim/Gelişme/Göz/Görsellik
Hissedilebilir/Hareket
Işık
İhtiyaç/İdeal/İnsancıllık/İmge/İlham/İzlenim/İnanç/İçselleştirme/İfade
Kitle/Kargaşa/Kavram/Klasik/Keşif/Kavrayış/Kitle/Kültür/Konu/Kusursuzluk/Kurallar/Katılım
Mutlak/Mantık/Maneviyat/Modern/Maddeleştirme
Niçin/Nesne/Nerde/Nü
Öznellik/Öteki/Yöfke/Öykünme
Olgu/Olumsama
Protesto/Profesyonel
Rastlantısal/Ritm/Renk
Sarsıntı/Sahip olma/Sezgisel/Sonsuzluk/Sınırlılık/Sanatçı/Sevgi/Siyaset/Soyut/Somut
Şekillendirme
Tüketen/Tüketilen/Törensel/Tanıklık/Tinsel/Tasarlanmış
Uyum/Ussal/Uyuşma/Umut/Ustalık/Uzlaşmasız
Varoluş/Var etmek
Yaratıcılık/Yenilik/Yetenek/Yanılsama/Yaşam/Yaratıcı/Yargı/Yapıt/Yenileme
Zıtlıklar/Zaman/Zanaat/Zerafet.

Yazar Hakkında /

Yazarımız hakkında kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.