Başa Dön

Vergi İadesinde Yeni Teminat Yöntemi “Kefalet Sigorta Poliçeleri”

Vergi İadesinde Yeni Teminat Yöntemi “Kefalet Sigorta Poliçeleri”

Kefalet sigortasının, teminat ihtiyacı duyan ticari işletmelere yeni bir kapasite oluşturduğunu belirten Mali Müşavir C. Serkan Kumdakçı; bu sigortanın konusunu, avantajlarını ve kullanılacağı alanları MAG Business için detaylandırıyor.

Nedir Kefalet Sigortası?

Kefalet sigortası Türk hukukunda, Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen ve 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Kefalet Sigortası Genel Şartları” adlı hukuki bir düzenleme ile yerini almıştır. Bu düzenleme ile, bankalarca tanzim edilen “Teminat Mektupları”na bir alternatif veya ek olarak, sigorta şirketlerince düzenlenen teminat mektupları gündeme gelmiştir. Böylece bankaların kredi limitleri ve karşılık ayırma sınırları rahatlatılmış, piyasada ihtiyaç duyulan teminat mektupları düzenleyicisi olarak bankalara ilaveten sigorta şirketleri de sisteme dâhil edilmiştir.

Dünya ülkeleri uygulamasına baktığımızda zaten teminat mektubu limit sorunu, bankacılık sistemi dışında sigortacılık ürünleri ile çözülmüş. Mesela ABD’de teminat mektubu konusunda oluşan talebin neredeyse tamamı sigorta şirketlerince karşılanıyor. Bu oran Güney Amerika’da yüzde doksan beş, Avrupa’da yüzde yirmi beş ve Asya Pasifik’te ise yüzde elli civarında.

Sigortanın Konusu

1 Şubat 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Kefalet Sigortası Genel Şartları” adlı düzenlemenin A.1 maddesindeki tanımlamaya göre; bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı, bu genel şartlarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehtara teminat sağlar.

Bankalardaki Kredi Limitlerinin Durumu

Kefalet sigortasının sunduğu en büyük avantaj, sigortalının bankalarda bulunan kredi limitlerini etkilememesidir. Yani kefalet sigortası, bankalardan kullanılan teminat mektubu ile aynı özellikleri taşıyor olsa da bankalar üzerinden kullanılan teminat mektubu, kişinin kredi notlarında gayri nakdi kredi olarak gözükmektedir. Bu durum kişinin kredi limitlerinin azalmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak teminat mektubu yerine kefalet sigortası tercih edildiğinde ise kişinin veya firmanın kredi limitlerinde, nakdi ve/veya gayri nakdi kredi olarak gözükmeyeceğinden dolayı kredi kullanımında limitler konusunda herhangi bir azalma söz konusu olmayacaktır.

Kısacası ticari işletmeler açısından kredi limitlerinin üst düzey önemli olduğu günümüzde kefalet sigortası ve kefalet senetleri, teminat ihtiyacı duyan ticari işletmelere yeni bir kapasite oluşmasını sağlamaktadır. Bu sayede ticari işletmeler, bankalardan kullanılan teminatlarda etkilenen kredi limitlerini başka ticari operasyonlarda kullanabilme şansını yakalamaktadır.

Kefalet Sigortası Nerelerde Kullanılır?

Kefalet sigortası, özellikleri itibarı ile teminat mektubunun kullanıldığı her alanda kullanılabilir ancak, kamu kurumları kefalet sigortası ile düzenlenen kefalet senetlerini kabul etme zorunluluğuna sahip durumdayken, özel sektör böyle bir mecburiyete sahip değildir.

Aynı zamanda kamu ihale kanununa göre; kamu tarafından açılan tüm ihalelerde, kefalet sigortası ile verilen kefalet senetleri, banka teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

Vergi Borçları ya da İadelerinde Kefalet Sigorta Poliçesi

01.07.2022 tarihinde kabul edilen “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile birçok alanda düzenleme yapıldı. Bunlardan biri de KDV iadeleri, vergi, SGK, belediyeler ve diğer kamu kurumlarına olan borçların tecil-taksitlendirilmesinde teminat olarak kabul edilecek belgelerden biri olarak ‘’Kefalet Sigortası Poliçesi”nin kabul edilmesi.

Anılan kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 10. maddesinin 1. fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”

Artık bundan böyle sigorta poliçeleri araba kaskosu ya da trafik sigortasından daha farklı bir anlam taşımaya başladı. Ne diyelim, sigorta her şirkete lazım artık…

Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.