© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

İnan Yaşar Türksoy: İhracatın Şirketler İçin Önemi

İnan Yaşar Türksoy: İhracatın Şirketler İçin Önemi

İnan Yaşar Türksoy, Türksoy Uluslararası Yönetim Danışmanlığı ile tüzel firmalara sağladığı yurt dışı reklam, tanıtım, organizasyon ve teşvik süreci danışmanlığı hizmetlerini aktarıyor. 

Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?

1980 Ankara doğumlu, evli ve bir çocuk babasıyım. Üniversite eğitimimi, Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünde 2002 yılında tamamladım. Çalışma hayatım boyunca ulaştırma, organizasyon, turizm, sigorta, ithalat-ihracat, gastronomi ve sağlık turizmi gibi pek çok sektörde deneyim kazanma fırsatım oldu. Son beş yıldır, sağlık turizmi sektöründe, eşimle kurduğumuz Türksoy Uluslararası Yönetim Danışmanlığı şirketindeki ve Uluslararası Sağlık Turizmi Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar Dernek Başkanlığı (USTTAK) görevlerimi yürütmekteyim.

Türksoy Uluslararası Yönetim Danışmanlığı hangi amaçla kuruldu? Misyonunuz nedir?

Türksoy Uluslararası Yönetim Danışmanlığı AŞ; standart kalıpların dışında düşünen, her biri kendi branşında uzman, sektörel tecrübe ve bilgiye sahip profesyonel danışmanlardan oluşmakta.

Türksoy, diğer hizmet sektörlerinde yıllardır edindiğimiz bilgi birikimimizin bir yansıması. Her türlü sektörde deneyim sahibi, ülkemizdeki mal ve hizmet ihracatı potansiyelini doğru okuyabilen, pratik, hızlı ve eksiksiz uluslararası yönetim danışmanlığı yapan firma sayısının az olduğunu gördük. Bu amaçla daha önce birebir pratikte deneyimlediğimiz teşvik ve devlet destekleri süreçlerini, dostlarımız ve partner şirketlerimizin desteği ile ihracat odaklı bir danışmanlık şirketine dönüştürdük.

Türksoy, sektör tecrübelerini, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından tüm ihracat yapma niyetinde olan ya da yapan şirketlere yönelik verilen devlet destekleri ve teşviklerini, danışanları için doğru, eksiksiz ve zamanında almak amacıyla kurulmuştur. 

Verdiğiniz hizmetlerden kısaca bahseder misiniz? Neler yapmaktasınız? Faaliyet alanlarınız nedir?

Türksoy olarak pek çok sektör için;

• Turquality,

• Hizmet sektörü teşvikleri,

• Mal ihracatı teşvikleri,

• Teknik müşavirlik hizmetleri teşvikleri,

• Marka-patent,

• Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi,

• Sağlık oteli ruhsatlandırma-akreditasyon,

• Yurt dışı reklam, tanıtım ve pazarlama,

• İş geliştirme ve yurt dışı pazar araştırmaları konularında ulusal ve uluslararası ölçekte tüm tüzel firmalara danışmanlık vermekteyiz.

Türksoy’a kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik sanayi, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm tüzel kişiler, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı muayenehane ve klinikler, termal oteller ve yaşlı bakım merkezleri; Ticaret Bakanlığından teşvik alarak ürünlerini veya hizmetlerini yurt dışına pazarlamak ya da marka bilinirliği sağlamak için her türlü reklam, tanıtım, organizasyon ve teşvik süreci danışmanlığı için bize başvurabilirler. 

Sektörde sizi öne çıkaran nedir? Başarılarınızdan bahsederek anlatır mısınız?

Sektörümüzde, çalıştığımız danışanlarımız için yürüttüğümüz tüm faaliyetleri anahtar teslim hizmet şeklinde sunuyoruz. Şöyle ki; uzmanlığımız olan Ticaret Bakanlığı ihracata yönelik devlet destekleri mevzuatı konusunda tüm firmalarımıza sadece danışmanlık hizmeti vermiyor, firmaların yurt dışına yönelik satışlarını arttırmaları için yıllardır pratikte kazandığımız tüm organizasyon, reklam ve pazarlama deneyimimizi, yurt dışı networkümüz ve saha deneyimimizle danışanlarımıza aktarıyoruz.

Bu bağlamda tüm danışanlarımızın yurt dışında ihtiyaç duyduğu, tanıtıma yönelik her türlü ihtiyacı bünyemizdeki danışmanlarımızla karşılıyor, 7/24 iletişim esası ile, danışan firmalarımızın ihracat ve teşvik süreçlerinde karşılaştığı sorun ve soruların çözümü için daima yanlarında oluyoruz.

Türksoy olarak bugüne kadar bize gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda on iki ülkede, üç kıtada, binin üzerinde seminer, konferans, fuar ve tanıtım faaliyetini; beş yüzün üzerinde danışan şirketimiz için tamamlayarak on iki milyon dolardan fazla devlet desteğini ortalama üç aylık geri ödeme süresi ile aldık.

Ekip arkadaşlarımızla, danışan firmalarımız için tüm etkinlik ve tanıtım faaliyetleri planlayan, organize eden, tamamlayan ve teşvik dosyasını hazırlayarak, teşvik ödeme aşamasına kadar eksiksiz olarak 360 derece hizmet veren sayılı firmalardan biriyiz. Aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Diğer İş Hizmetleri Komite Üyesi olmanın gururunu yaşıyoruz.

Yurt dışında ciddi bir networkünüz bulunuyor ve firmaların yurt dışına açılmalarını sağlıyorsunuz. Bu konuyu biraz açar mısınız? Danışanlarınıza sunduğunuz yurt dışı çözümlerinde nasıl bir yol izliyorsunuz?

Son beş yılda sağlık turizminin ivme kazanması ile sektöre olan ilgide hızlı bir yükseliş yaşandı. Biz bu sürecin en başından itibaren tüm sektörlerde yurt dışında gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetleri ile aktif bir rol aldık.  Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, şirketimize tüm sektörlerde ciddi bir network kazandırdı. 

Bu networkümüzü kullanarak her sektörden danışanlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti hızlı ve güvenilir biçimde sunabiliyoruz. Türkiye’de küçük ya da büyük pek çok firma her ne kadar ihracat yapmak ve yurt dışından döviz ile mal ve hizmet geliri elde etmek istese de, şirketlerin reklam ve tanıtıma çok bütçe ayırmadıklarını görüyoruz. Bu durumu değiştirmek için ihracat danışmanlığımızla firmalara doğru bilinen yanlışları anlatıyor, personel eğitimleri veriyor, yurt dışına çıkış öncesi hazırlanması gereken her türlü tanıtım materyali konusunda destek veriyoruz.

Danışanlarımız bizimle yurt dışına açıldıklarında sektördeki alıcıların ihtiyaçlarına göre hazırlık yapmış, pazarlama stratejisi hazır ve satış odaklı faaliyetler gerçekleştiriyor. Bunun sonucu olarak elde ettiğimiz başarı, bizimle çalışan danışan firmalarımızın diğer partnerlerine ve aynı sektördeki dostlarına bizi tavsiye etmesi ile sonuçlanıyor.

Ticaret Bakanlığının “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteklenmesi” teşviki nedir? Bu minvalde neler yapmaktasınız? Hangi alanlarda destek vermektesiniz? 

Ticaret Bakanlığı uzun yıllardır mal ihracatına vermiş olduğu destekleri 2015 yılında hizmet ticareti sektörleri içinde uygulamaya koymuş ve 2022 mayıs ayı başında yapılan yeni düzenleme ile çok daha fazla sayıda desteği hizmet ticareti sektörü yararlanıcılarının kullanımına sunmuştur.

Firmaların yurt dışına yönelik döviz geliri elde etmek amacıyla, yapmış oldukları mevzuatta belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri ile birlikte yine yurt dışına yönelik olmak koşulu ile bazı sektörler için istihdam, belgelendirme ve yurt dışı ve yurt içi fuar harcamaları bu mevzuat kapsamında beş yıl boyunca %60 ile %70 oranında ve tüm destekler düşünüldüğünde yıllık yirmi milyon TL’ye kadar teşvik olarak firmalara uygun evrak sunmaları sonrasında geri ödenmektedir.

Danışmanlığını yürüttüğümüz hizmet ticareti teşvik alımına uygun sektörler;

• Sağlık turizmi sektörü (hastane, poliklinik, muayenehane, fizik tedavi merkezleri, yaşlı bakımı merkezleri, termal oteller ve iş birliği kuruluşları)

• Bilişim sektörü (yazılım, mobil uygulama, oyun, siber güvelik ve diğer teknoloji hizmeti sağlayan şirket ve iş birliği kuruluşları)

• Eğitim sektörü (üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile iş birliği kuruluşları)

• Gayrimenkul sektörü

• Fuarcılık sektörü

• Lojistik ve taşımacılık sektörü

• Kültürel ve yaratıcı endüstri hizmetleri sektörü

• Yönetim danışmanlığı sektörü

• Yeşil hizmetler (çevre kirliliğinin önlenmesi ve bertaraf edilmesi ile ilgili uygunluk, belgelendirme, değerlendirme hizmetleri) sektörü olarak sayılabilir. Tüm bu sektörlerdeki yararlanıcı ve iş birliği kuruluşları için Ticaret Bakanlığı teşvikleri konusunda hizmet vermekteyiz.

Ticaret Bakanlığı ile bu kadar sık çalışıyor olmanızın size getirileri neler?

Ticaret Bakanlığının vermiş olduğu destekler ve teşvik mekanizmaları tüm yararlanıcılara eşit, temel amacı ihracatı arttırmaya yönelik faaliyetleri desteklemek olmakla birlikte, teşvik mevzuatının yararlanıcılar tarafından iyi okunması ve bakanlık tarafından güncel gelişmelere göre yapılan değişikliklerin takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bu bağlamda hizmet ve mal ihracatçısı bir firmanın kendi işleri ile meşgul iken bu mevzuat değişikliklerini takip etmesi operasyonel ve maliyet açısından bir yük olacağından, bizim gibi sürekli olarak teşvik mevzuatı ile ilişkili bir firma ile çalışmaları her zaman avantajlarına olmaktadır.

Aktif olarak teşvik mevzuatına uygun sürekli faaliyetler organize eden ve yine mevzuattaki en son değişikliklere göre firmalarımız için destek dosyalarını hazırlayan danışmanlarımız sayesinde, sektörümüzde en fazla sayıda dosya üreten, hatasız tamamlayan ve hızlı teşvik iadesi alarak müşteri memnuniyeti ve sürekliliği sağlamış durumdayız. 

Bir şirket, dünya pazarında yer almak istiyorsa ne yapmalı? Siz bu firmalar için ne tavsiye ediyorsunuz?

Yurt dışına ihracat, hem ülke ekonomisi hem de şirketler için çağımızın en önemli konusu. Öncelikle dünya pazarında yer almak isteyen bir şirket nasıl sabit ve değişken maliyetleri için bir bütçe ayırıyor ise, mutlaka elde ettiği gelirin minimum %25’ini reklam, tanıtım ve pazarlama için kullanmalıdır.

Çağımızda internet ve sosyal medyanın tüketici alışkanlarını bu denli etkilediği düşünülürse sosyal medya ve internette olmayan, bu platformlarda aktif ve sürekli reklam yapmayan şirketlerin ayakta kalması, sadece yurt içi gelirleri ile mümkün olmayacaktır. Globalleşen dünya pazarında yer almak, ulaşım olanaklarının kolaylaşması, insanların reklamlar üzerinden satın alma kararları vermeleri, sağlığa verdikleri önemin artması ile birlikte doğru sektörlere yatırım yaparak bu mal ve hizmetlerini dünyaya tanıtan şirketler bir adım öne çıkacaktır.

Türksoy Uluslararası Yönetim Danışmanlığı AŞ olarak biz yurt dışına açılmak isteyen, döviz geliri elde etmek isteyen ya da hâlihazırda döviz girdisi olmakla beraber satışlarını arttırmak isteyen tüm mal ve hizmet ihracatçısı firmaların A’dan Z’ye bütün süreçlerini analiz ediyor, onları etkin birer uluslararası pazarlamacıya dönüştürerek dünya ticaret pastasından pay almalarına aracılık ediyoruz.

Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.